Világbéke Csúcstalálkozó

Belső Béke - Válasz a Világ Konfliktusaira

Mahatma Gandhiji és Őszentsége Sri Swami Madhavanandaji Üzenete

Sajtóközlemény

Világbéke Csúcstalálkozó - Mahatma Gandhi és Sri Swami Madhavananda Üzenete

BELSŐ BÉKE - MEGOLDÁS A VILÁG KONFLIKTUSAIRA

2009. október 2-4. között került megrendezésre Szombathelyen a Világbéke Csúcstalálkozó - Mahatma Gandhi és Sri Swami Madhavananda Üzenete elnevezésű rendezvény. Mahatma Gandhi és Őszentsége Sri Swami Madhavananda korunk kiemelkedő spirituális vezetői voltak, erőszakmentességről és az igazsághoz való ragaszkodásról szóló üzeneteik bajokkal terhelt világunkban fontosabbak, mint bármikor ezelőtt.

A Csúcstalálkozó a Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács és a Jóga a Mindennapi Életben™ Rendszer évenként megrendezett, közös eseménye. Alapítója és Elnöke Őszentsége Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda, a világszinten ismert Jóga a Mindennapi Életben™ Rendszer megalkotója. Az idei esemény védnöke Magyarország Miniszterelnöke volt. A Csúcstalálkozó témájául a "Belső Béke - Megoldás a Világ Konfliktusaira" címet választották.

A konferencia pénteken este magyar és külföldi művészek, táncosok valamint zenészek fellépésével kezdődött.

Szombat reggel a konferencia nyitóünnepségén Béke Gyertyákat gyújtottak. A nyitóbeszédet Paramhans Swami Maheshwarananda tartotta, majd Őexc. Ranjit Rae úr, India magyarországi Nagykövete beszélt, Őexc. Ivan Bandic úr Horvátország magyarországi Nagykövete Államelnökének, Stjepan Mesic úrnak az üzenetét közvetítette. Előadott továbbá Arun Manilal Gandhi úr, Mahatma Gandhi unokája, Surya Kumar Bose úr, Shubhash Chandra Bose második unokaöccse, az éghajlatkutató Timi Ecimovic professzor úr és Riccardo di Done úr, a kanadai Gyermekjog Védő Szervezet elnöke és számos más méltóság.

Békeüzenetét küldte többek között Szlovénia és Bosznia-Hercegovina Kollektív Államelnökségének vezető Elnöke, Rajasthan és Dél-Ausztrália Miniszterelnöke és a dél-ausztrál Katolikus Főegyházmegye Püspöki helynöke.

Idén első alkalommal adományozott a Világbéke Tanács a Tolerancia, az Erőszakmentesség és a Béke három küldöttjének, Őexc. Stjepan Mesic úrnak, a Horvát Köztársaság Elnökének, Mike Rann úrnak, Dél-Ausztrália Miniszterelnökének és Ramu Damodaran úrnak, az ENSZ Foglalkoztatottak Rekreációs Tanácsának Elnökének elismerő okleveleket.

A békekezdeményezés élő és tartósan fennmaradó szimbólumaként Szombathely város egyik parkjában Őszentsége Swamiji és a díszvendégek Békefát ültettek és a békéért való imáikat ajánlották fel.

A beszédek rövid kivonata:

Dr. Renate Lavicka, Radha, a Világbéke Tanács Főtitkára köszöntötte a résztvevőket a Sri Madhavananda Világbéke Tanács nevében és ismertette a Világbéke Tanács működésének célját, valamint azt, hogy miért van szükség Mahatma Gandhi és Sri Swami Madhavanandaji üzeneteinek terjesztésére. Gandhi gondolatai nyomán kiemelte, hogy "a békéhez nem vezet út, maga a béke az út".

Őexc. Ranjit Rae úr, India magyarországi Nagykövete megköszönte Swamijinek csodálatos munkáját, azt, hogy nemcsak Magyarországnak, hanem az egész világnak is elhozza a békét. Szavai szerint Magyarország Kelet és Nyugat találkozásánál fekszik. Gandhi híres mondását idézte, miszerint "a ház ablakai mindig tárva kell, hogy legyenek, hogy a szél minden oldalról befújhasson". Magyarország és India gazdag tudományos csereprogramokat ápol. Gandhiji erőszakmentessége mély meggyőződésből származik. Hite szerint az erőszak csak további erőszakot szül. Naponta tapasztalhatjuk, hogy az erőszak nem megoldás.

Őexc. Ivan Bandic úr, Horvátország magyarországi Nagykövete azt mondta, hogy rendkívül boldog és kitűntetve érzi magát, hogy a Horvát Köztársaság Elnökének üzenetét tolmácsolhatta a Csúcstalálkozón.

Mubera Ramic asszony a boszniai Államelnöki Hivatalból fejezte ki köszönetét annak okán, hogy Bosznia-Hercegovinát képviselhette a Csúcstalálkozón, valamint minden résztvevő számára adta át Zeljko Komsic úrnak, a Kollektív Államelnökség vezető Elnökének az üzenetét.

Ramu Damodaran úr, az ENSZ Foglalkoztatottak Rekreációs Tanácsának Elnöke Swamiji mondatát idézte miszerint "magot kell ültetnünk, hogy fát nevelhessünk". Hasonlóképp a béke magvait már többször elültették, ha azonban azok nem szóródnak szét, nem nőnek belőlük békefák. A béke magvait mindenütt, de elsősorban helyi kisközösségekben szükséges szétszórni. Igény van az emberi szolidaritás megteremtésére. A belső béke és a világbéke megteremtése érdekében tudásunk és tapasztalataink korlátait felül kell múlnunk. Damodaran úr megköszönte Swamijinek, hogy békét hoz a világnak.

Őexc. Takalani Esther Netshitenzhe asszony, Dél-Afrika magyarországi Nagykövete arról az összefüggésről beszélt, hogy a békésebb vagy fenntarthatóbb világért szervezett nemzetközi konferenciákon és csúcstalálkozókon hogyan kerül elő rendszeresen Mahatma Gandhi üzenete. Beszélt Gandhinak az Afrikában töltött éveiről és Nelson Mandela életéről, a demokrácia és a nemzetek közötti egyenlőség ideájáról, valamint a demokrácia és az emberi jogok Dél-Afrikában történő meghonosításáról.

Paramhans Swami Maheshwarananda, beszédét az OM és a Béke Mantra zengetésével kezdte. Azt mondta, Mestere, Holy Guruji rendszeresen azt ismételte, hogy "időbe telik, míg a mag nagy fává növi ki magát". Mindehhez a magnak fel kell áldoznia önmagát. Miképp azt is mondják: "előbb meg kell, hogy halj, ahhoz, hogy élhess". Az emberek nagy hibát követnek el, amikor az emberi jogokról és szükségletekről kizárólagosan beszélnek. Isten minden teremtményét szeretnünk és védelmeznünk szükséges, mivel Isten nemcsak bennünket, embereket szeret. A háborúk és a harcok azon karmák visszatérései, melyeket az ember más élőlények kárára követett el. Minden tettnek megvan a maga következménye és ennek a fordítottja is igaz. A legmagasabb rendű alapelv a nem-ártás. Gandhiji ugyanezt a szót alkalmazta - ahimsa. A háborúk ellentétesek az ahimsa-val, a Vedákkal, a Bibliával, a Koránnal és minden más szent irattal. Október 2-a az Erőszakmentesség ENSZ által deklarált világnapja. Nincsenek határok és korlátok, csak egy élet és egy Teremtő van. Mindannyian egy Isten gyermekei vagyunk. Ha békés országot szeretnénk, testvériségre kell törekednünk. Ezt a fajta gondolkodást és tudatosságot kell kifejlesztenünk ahhoz, hogy az egész világ egy családdá legyen képes válni. Akkor szűnik majd meg a gyűlölet, a harc, az erőszak és a háború.

Arun Manilal Gandhi úr, Mahatma Gandhi unokája megosztotta a hallgatósággal, hogy mit tanult az erőszakmentesség alapelvéről 12 éves korában, amikor nagypapájával élt. Gandhiji azt szokta mondani, hogy a harag olyan, mint az áram, jóra és rosszra egyaránt használható. Meg kell tanulnunk haragunkat a legjobb módon levezetni. Fontos megtanulnunk, hogy miként tudjuk az erőszakot elkerülni. Többféle erőszakot ismerünk. Fizikai erő használata nélkül is képesek vagyunk erőszakot gyakorolni, például amikor szavainkkal, viselkedésünkkel vagy gondatlanságunkkal megbántunk másokat. Mindezt Gandhi passzív erőszaknak hívta. A felgyülemlett passzív erőszak egy nap fizikai erőszakban tör ki, ezzel szembesülünk világunkban, a fiatalság körében. Az "erőszak kultúráját" éljük manapság. A hasznos dolgok eldobásával és a túlfogyasztással bolygónk ellen követünk el erőszakot és azokat károsítjuk meg, akik szegénységben élnek. Tudatosan van sem, naponta követünk el passzív erőszakot, ezért mindenképp szükséges megértenünk, hogy mi zajlik bennünk. Kizárólag ezen a módon járhatunk el sikerrel a világ megváltoztatásában.

Nyilatkozat

Világbéke Csúcstalálkozó

"Belső béke - Megoldás a Világ Konfliktusaira"

Mahatma Gandhi és Sri Swami Madhavananda Üzenete

Magyarország, Szombathely, 2009

- Alulírottak, a Mahatma Gandhi és Sri Swami Madhavanandji tanításának jegyében megrendezett 8. Világbéke Csúcstalálkozó résztvevői,

- Megerősítik elkötelezettségüket az iránt, hogy a korábbi békekonferenciák - Bécs (2002), Sidney (2003), Brno (2004), Zagráb (2005), Ljubljana (2006), Pozsony (2007) és Wellington (2008) - nyilatkozatai teljes mértékben megvalósuljanak, és ébren tartják Mahatma Gandhi (Légy az a változás, amit látni szeretnél) és Sri Swami Madhavananda (Egy mindenben - minden az Egyben) gondolatait.

- Vezérfonalnak tekintik Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának alapelveit és célkitűzését, amely szerint "az emberiség családja valamennyi tagja vele született méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a azabadság, az igazság és a béke alapját a világon" (Bevezető).

- Hivatkoznak az ENSZ Millenniumi Nyilatkozatára , különös tekintettel azon részeire, amelyek egy békésebb, bőséget biztosító és igazságos világ, valamint az emberi méltóság világméretű esélyegyenlőség melletti elkötelezettséget hangsúlyozzák, továbbá felhívják a vezetők figyelmét kötelességükre népeik, főként a legelesettebbek és különösképpen a gyermekek iránt.

- Ismételten felhívják az egyes államok figyelmet, hogy a nyolc Millenniumi Fejlesztési Célt, a fejlődő országok jövőjét meghatározó keretnek tekintve, vállalják azok teljesítését s az együttműködést azon, hogy a világ legszegényebbjei ne maradjanak ellátatlanul.

- Megerősítik a Millenniumi Fejlesztési Célokban megfogalmazottakat, és vállalják, hogy elérik, hogy a dokumentumban megjelölt határidőre biztosítják minden gyermek részére a teljes alapiskoláztatást, s azt, hogy a fiúk és lányok egyként, megkülönböztetés nélkül részt vehessenek az iskolai oktatásban, s annak bármely szintje elérhető legyen számukra.

- Felhívják továbbá a figyelmet arra is, hogy a Gyermekek Jogairól szóló Konvencióban a részvevő felek megállapodtak abban, hogy a gyermekek nevelésének és iskoláztatásának a nemek megkülönböztetése nélkül, a béke, megértés, és tolerancia szellemében kell folynia, barátsággal más népek, nemzetiségek és vallások iránt.

- Továbbra is támogatják az ENSZ Millenniumi Nyilatkozatának szándékait az igazságos és tartós béke megteremtésére, az Alapokmány céljaival és alapleveivel megegyezően.

- Megjegyezni kívánják, hogy a Világbéke Csúcstalálkozók elvetett magvak, amelyeknek hatalmas fává kell növekedniük, hogy ágai: a spiritualitás, a béke, a megértés, az igazságosság, a megbocsátás, a tolerancia és a szeretet átöleljék az egész világot. (Paramhans Swami Maheshwarananda)

1. A Találkozó felkéri a világ minden országát és a világ minden befolyásos fejlesztési intézményét, hogy tartsák tiszteletben az egységet a különbözőségben, miközben eleget tesznek a Millenniumi Fejlesztési Célok elveinek.

2. Szorgalmazza hogy az ENSZ tagállamai segítsék elő a nemzetek közötti párbeszédet a béke szolgálatában, az "ember lelki békéjének" érdekében - amely egyébként az UNESCO egyik legfőbb célkitőzése is.

3. Felkéri a tagállamokat, hogy teremtsék meg a közös értékek alapján folytatott eszmecserék lehetőségét, és tegyék meg az ezek által inspirált és vezérelt konkrét lépéseket, főként az oktatás és nevelés illetve a kulturális örökség és sokszínőség megóvása területén az UNESCO céljaival összhangban.

4. Bíztatja a tagállamokat, hogy a "béke kultúráját" fejlesszék (ENSZ Határozatok A/Res/52/13 és A/RES/53/243), amely elutasítja az erőszakot, és párbeszédek és egyeztetések révén elejét veszi az egyének, csoportok és nemzetek közötti viszályoknak.

5. Szorgalmazza hogy a tagállamok támogassák a fiatalokat, hogy társadalmi szerepüknek megfelelően jól és hatékonyan működhessenek egy megértő, etikus és baráti társadalmi közegben.

6. Hangsúlyozzák hogy a szabadság, egyenlőség, szolidaritás, és tolerancia, a természet tiszteletben tartása, azaz az ENSZ Millenniumi Nyilatkozatának megvalósulása csak abban az esetben lehetséges, ha az egyén belső békével rendelkezik.

7. Megjegyezni kívánja hogy a nemzetek közötti jóindulatú együttműködés és megfelelő partneri viszony előfeltétele, hogy az egyének belső harmóniával és lelki békével rendelkezzenek.

8. Megerősíti abbéli szándékát, hogy a fizikai, szellemi, lelki és társadalmi egészség szükségességét illetően továbbra is fokozni kívánja a tudatosságot az egész a világon, s ezek mind szélesebb körű megvalósulását a Jóga a mindennapi életben holisztikus rendszerének tanításával kívánja elősegíteni.

9. Támogatja a tagállamokat és a politikai vezetőket a béke és egység megteremtésére irányuló törekvéseikben mind lelkiekben, mind a világ népei között, s a nagy szentek szellemiségének terjesztésében, Mahatma Gandhi és Sri Swami Madhavananda gondolatainak jegyében: "Légy magad az a változás, amit látni szeretnél" és "Egy mindenben minden az Egyben".

Misszió

A világbéke csúcstalálkozó küldetése

26 Világbéke Fát ültettünk el szerte a világon

Elősegíteni és támogatni az ENSZ Milleniumi Fejlesztési Céljainak megvalósítását

"A politikusoknak és a diplomatáknak fokozottabban hatékony párbeszédet kellene folytatniuk. A vallási vezetőknek kell megmutatniuk az előrevezető utat, az egymás közötti bizalom és a párbeszéd fejlesztésével."
Monsignor David Cappo Katolikus Egyház, Ausztrália

További információk a Föld Charta Kezdeményezésről

A világ igazságos, fenntartható és békés társadalmának alapelveit kinyilvánító "Föld Charta Kezdeményezés" értékeinek támogatása

"Jóléted által, üzleti vezetőként , nagyon sokat tehetsz a világbékéért. Szenteld, figyelmedet a környezetre. Az üzleti élet összekapcsolódhat a környezetvédelemmel, és a rászorulók védelmével, segítésével. Dollár milliárdok mennek el a háborúkra. Ha a pénzt jó dolgokra használták volna, a szegénység és a szenvedés eltűnne."
Őszentsége Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda

További információk a Föld Charta Kezdeményezésről

Őszentsége Dharmsamrat Paramhans Swami Madhavanandaji üzenetét kell megvalósítanunk.
"Egy mindenben, és minden az egyben" az egység és a béke elérésére.

Mahatma Gandhi erőszakmentességről, tiszteletről, és a békéről szóló üzenetének támogatása. Gandhi üzenete kihívást jelent életstílusunkra, abbéli képességünkre, hogy osztozzunk a közösségben, mindennapi emberi érzékünkre, s a természet iránti felelősségünkre.

"Mahatma Gandhi azt mondta, 'Ha valamit teszel, kérdezd meg önmagad, hogy ez a lépés pozitív cél felé vezet-e? Másokat és engem a béke felé vezet-e?' A békefelhívás súlyos és gyakran nyomasztó világjelenségekkel foglalkozik. De azon a reményen alapul, amely az egyének és a helyi közösségek szívéből fakad. Arra kaptunk felhívást, hogy kezdjük el azt, amire képesek vagyunk."
Őexcellenciája William Morris, Főtisztelendő, Queensland Katolikus Püspöke Australia

Előmozdítani azt a tudatosságot az emberek között, hogy fenntartsuk, és ápoljuk a kulturális és vallási sokszínűséget, mint létünk gazdagságát és szépségét.

"A legjobb mód arra, hogy békét teremtsünk az, hogy összefogjuk a különböző vallású, nemzetiségű, kultúrájú és hagyományú népeket. A béke nem az ellentétek hiánya, hanem a konfliktusok kezelésének módja. Teremts magadban megértést és megbocsájtást."
Lama Choedak Rinpoche

Előmozdítani a fejlesztési célokat, elősegítve a környezetileg fenntartható gazdaság irányába pozitívan ható tendenciákat.

"A rombolás sohasem lehet a végső válasz. Ha minden ország oda tudná adni a GDP-je 1/1000-ét, 2015-re megmenthetjük az emberi életet, és mindenki számára lesz friss víz. Amíg kéz a kézben összefogunk, úrrá leszünk a gyűlöleten, és ajtót nyitunk a béke felé."
Rabbi Awraham Soetendorp, Föld Charta Megbízott

Előmozdítani és támogatni azokat a tevékenységeket, melyek a vadon élővilágát védelmezik, és cselekvő részt vállalni az állatok kínzásának és szenvedésének megelőzésében.

"A korán strófái és Mohamed Próféta szavai és tettei példázzák a szeretet és a könyörület magasrendűségét, ezért egy muzulmán nem tétovázik a békefelhívásra."
Imam Sheikh Mansour Leghaei

Fő célok

"Egyre több politikusnak és diplomatának kellene hatékony párbeszédet folytatnia egymással. Nekünk vallási vezetőknek kell megmutatnunk az előrevezető utat a közöttünk kiépülő bizalmon és párbeszéden keresztül."
Monsignor David Cappo
Római Katolikus Egyház, Ausztrália

A Világbéke Tanács fő céljai:

1. A világbéke, a más kultúrák iránti nyitottság, a vallások és nemzetiségek közötti párbeszéd, az etikus nevelés és az egészséges életmód elősegítése.

2. A vallások, kultúrák és nemzetek közötti tolerancia, tisztelet és megértés elősegítése, valamint az emberi és állati jogok, az állatok és a természet védelmezése.

3. Az egyének és a nagyobb közösségek fizikai, mentális, társadalmi és spirituális jólétének előmozdítása a fizikai, mentális, társadalmi és spirituális egészség tanítása és gyakorlása, illetve a Sri Swami Madhavananda Világbéke tanács alapítója, Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda nevéhez fűződő, az autentikus jógahagyományra és spirituális mesterláncának tanításaira épülő "Jóga a mindennapi életben" rendszer oktatása útján.

ENSZ és Föld Charta
A Világbéke Tanács céljai találkoznak az ENSZ Milleneumi Fejlesztési Célokkal, valamint a alapelveivel.

Biztosítani, hogy a gyerekek, fiúk és lányok egyaránt, mindenhol el tudják végezni a teljes általános iskolai képzést, és hogy a fiúk és a lányok egyenlő eséllyel pályázzanak az oktatás bármely szintjén történő részvételre.
ENSZ Milleniumi Deklaráció III/19

"Elismerjük, hogy az egyes társadalmaink iránti felelősségen kívül kollektív felelősségünk is van az emberi méltóság, egyenlőség és méltányosság alapelveinek a fenntartása iránt."
ENSZ Milleniumi Deklaráció I/2

Jóga a mindennapi életben™ világszerte

A Jóga a mindennapi életben olyan holisztikus és mindent átfogó rendszer, amely táplálja a testet, az elmét, a tudatot és a lelket. A hagyományos jóga-örökség hitelességével átitatva, gyakorlatai mindenki számára jótékony hatásúak, korra, társadalmi státuszra, nemzetiségre vagy spirituális hitre való tekintet nélkül. A Rendszert emberek milliói gyakorolják világszerte.

A Világbéke Tanács egyik fő célja az egyén és a közösség fizikai, mentális, társadalmi és spirituális jóléte a fizikai, mentális, társadalmi és spirituális egészség fejlesztésén keresztül, mely a "Jóga a mindennapi életben" rendszer tanulásán, gyakorlásán és oktatásán keresztül érhető el.

Mi a jóga a mindennapi életben

A Jóga a mindennapi életben az egyik leghíresebb és legelismertebb jógarendszer világszerte, melyet Paramhans Swami Maheshwarananda hozott létre. Holisztikus; testet, elmét, tudatot és lelket átfogó rendszer. A Jóga a mindennapi életben rendszer fő célja a fizikai, mentális, társadalmi és spirituális egészség elérése és fenntartása. A rendszer ötvözi India ősi tanításait és bölcsességét a modern idők tudományával.

Látogass el a Jóga a mindennapi életben nemzetközi honlapjára.

A világ minden sarkában

Ma a Jóga a mindennapi életben rendszert a világ minden sarkában, több ezer helyszínen és intézményben gyakorolják és ismerik. Megtalálhatjuk óvodákban, iskolákban, sportközpontokban, gyógyfürdőkben (pl. 25 éve gyakorolják a híres spa üdülőközpontban Piestany-ban, Szlovákiában), rehabilitációs központokban, kultúrházakban, magánklubokban stb. A rendszer különösen jótékony hatásúnak bizonyult mind rehabilitációs, mind megelőző egészségügyi alkalmazásra, mint például a vegetatív idegrendszer, stressz okozta betegségek, pszicho-szomatikus betegségek, alvási rendellenességek, szív- és érrendszeri illetve más funkcionális betegségek kezelése esetén. A gyakorlásokat jógaoktatók vezetik, akik több éves gyakorlás és képzés után tesznek vizsgát.

Ászana gyakorlás

Umag, Horvátország

Nemzetközi Sri Deep Madhavananda Ashram Társaság

Mahamandaleshvar Paramhans Swami Maheshwarananda kezdeményezte a Nemzetközi Sri Deep Madhavananda Ashram Társaság megalapítását 1990-ben azzal a céllal, hogy egyesítse a Jóga a mindennapi életben egyesületeket. Ez a szövetség a Jóga a mindennapi életben ernyő-szervezete. Olyan bécsi, ausztriai, székhelyű civil szervezet, amelynek tevékenységei között szerepel az emberiség szolgálata az egészség, a világbéke, a humanitáriánus segítség, , a vallások, kultúrák és nemzetek közötti tolerancia, tisztelet és szabadság elősegítése, valamint az emberi jogok, a környezet és minden élőlény védelme által.

A tevékenyégei

A Nemzetközi Sri Deep Madhavananda Ashram Társaság globális pénzgyűjtő programot kezdeményezett az orisszai (India) pusztító ciklon áldozatai részére, és további humanitáriánus projekteket indított az indiai Radzsaszthán területén élők számára 1999-ben (iskolásokat támogató program, egészségügy, vízellátás, tűzoltó szolgálat). A Társaság további tevékenységei közé tartozott a világbéke találkozók és gyűlések szervezése abból a megfontolásból, hogy a civil konfliktusok, háborúk és terrorizmus eseményei erős nemzetközi kihívást idéztek elő az emberi jogok és a világbéke védelmében. A Társaság globális pénzgyűjtő programot szervezett 2005-ben a földrengés és cunami indiai és Sri Lanka-i áldozatai részére.

Vízgyűjtő program

OM Ashram Radzsaszthán, India

"Kivételesen aktív világszervezetként társadalmi tevékenységünk alapjait az "ENSZ Milleniumi Célkitűzései" és a "Föld Charta Kezdeményezés" alkotják, a fenntartható fejlődés, és bolygónk túlélésének alapelveiként."

A Nemzetközi Sri Deep Madhavananda Ashram Társaság

ENSZ Tanácsadói Státusz

A Nemzetközi Sri Deep Madhavananda Ashram Társaság és a Jóga a mindennapi életben® egy világméretű non-profit humanitáriánus szervezet, kapcsolatban állva az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának Roster Tanácsadói Státuszban lévő tag szervezeteivel.

A Szervezet tevékenységének középpontjában az emberiség szolgálata áll az egészség, világbéke, humanitáriánus segítség, a vallások, kultúrák és nemzetek közötti tolerancia, tisztelet és szabadság elősegítésén, illetve a környezet és minden élőlény védelmén keresztül. A Jóga a mindennapi életben szervezetek aktív támogatói számos humanitáriánus kezdeményezésnek, különös tekintettel a vízellátás és a gyermekek oktatásának ügyére.

Hindu Dharmsamrat Paramhans Sri Swami Madhavananda Puriji

Mai világunkban ritka szerencse, ha olyan kivételes személyek vannak közöttünk, akiknek létezése és spirituális ereje megnemesíti az egész emberiséget és minden lényt. Őszentsége Hindu Dharmsamrat Paramhans Sri Swami Madhavananda Puriji ilyen személy volt. Egyike volt korunk igazi nagy spirituális vezetőinek, és mint Sri Mahaprabuji spirituális utódja, elérte az Istenmegvalósítás áldott állapotát Mestere iránti odaadásával és szolgálatával. "Lépj be Isten királyságába az áldozat kapuján!"- így bátorított minden Istenkeresőt, az Istennel való eggyé válás csak a test, az elme és a lélek teljes és feltétel nélküli odaadásával érhető el.

Őszentsége 1923. szeptember 11.-én született és több mint 20 évet élt Sri Mahaprabuji mellett, mindvégig hűségesen rögzítvén Mahaprabuji Bhajanjait és Szatszangjait. Neki köszönhetjük, hogy Sri Mahaprabuji csodálatos dalai és megvilágosító szavai fennmaradtak. Ő írta meg Sri Mahaprabuji és Sri Devpuriji életrajzát is, melyek a "Lila Amrit" című könyvben jelentek meg. Ő maga nagyszerű énekes lévén, gyakran fejezte ki Mesterei tanításait Bhajanok formájában. Élete, ami az Isten iránti odaadásról és a minden lényért végzett szolgálatról szólt, élő példaként áll és inspirációul szolgál minden Igazság kereső számára.

A Mindenható iránti odaadását és a szeretetét minden lény iránt terjesztette számos utazása során is, amit Indiában és a világ más részein tett, amikor államférfiakkal, magas rangú méltóságokkal, szociális és humanitárius munkát végző emberekkel találkozott. Sri Mahaprabuji utasításait követve Őszentsége több ashramot is alapított Radzsasztánban és Gudzsaratban, melyek a mai napig fontos spirituális központok a világ minden tájáról idelátogató lelki keresői számára. Mesterének isteni kegyelmétől indíttatva, Őszentsége sokféle módon segítette, inspirálta az embereket. Imáival és meditációival aktívan dolgozott az egész világ jólétéért.

1998-ban Őszentsége megkapta a "Dharmchakravarti" kitüntető címet a Világ Fejlesztéséért Parlamenttől Haridvárban, 2001-ben pedig a "Hindu Dharmsamrat" spirituális címet vette át Őszentsége Jagadguru Sri Shankaracharya Sri Swami Narendranandaji Sarasvatitól és a Vidvat Samaj-tól (A Benáreszi Egyetem professzorainak és tudósainak tanácsától) a Maha Kumbha Mela alkalmából, Prajagrádzsban Allahabadban.

Őszentsége és utóda Paramhans Swami Maheshwaranandaji számos konferencián és nagy jelentőségű rendezvényen vettek részt az Om Vishwa Deep Gurukul Maheshwarananda Ashramban, ahol Őszentsége földi életének utolsó három évét töltötte. Sok szentéletű ember, spirituális és világi vezető, köztük Sztyepan Mesic, Horvátország államelnöke, látogatta őt meg ott, hogy dharsanjában részesüljön.

Sri Swami Madhavananda bhajanokat énekel

Om Ashram Radzsasztán, India

2003 október 31-én Őszentsége Mahaszamádhiba lépett. Fizikai testét a Pali körzetben lévő Jadan faluban, az Om Vishwa Deep Gurukul Maheshwarananda Ashramban helyezték örök nyugalomra a szannyászi hagyományoknak megfelelően. Odaadó hívek ezrei rótták le kegyeletüket Őszentségének a hagyományos gyászidőszakban.

Őszentsége Paramhans Swami Madhavanandaji sok lelki kereső életét gyökerestül változtatta meg inspiráló üzeneteivel, és bár fizikailag nincs jelen többé, továbbra is arra bátorítja őket, hogy haladjanak tovább spirituális útjukon, melyen a haladás mértéke az Isten iránti odaadás, ami a teremtés egésze iránti szeretetben nyilvánul meg.

Mahatma Gandhi

"Gandhi jelenléte a világban törvényszerű volt. Ha az emberiség fejlődni akar, Gandhit nem hagyhatja figyelmen kívül. Az ő életét és cselekedeteit egy olyan emberiség képe inspirálta, amely a világbéke és harmónia irányába halad. Sokat kockáztatunk, ha Gandhiról nem veszünk tudomást."
Martin Luther King Jr.

Úgy tartották, hogy ahol Gandhiji lakott, ott volt India fővárosa. Mohandas Karamchand Gandhi, akit Mahatmának "nagy léleknek" neveztek (a Nobel-díjas költő Rabindranath Tagore hívta őt először így), indiaiak millióit inspirálta az egyszerűséggel, kedvességgel és szeretettel teli aszkéta élet élő példájaként. A mai napig csodálják és utánozzák azt a kicsi sovány embert a saját maga szőtte vászontakaróban, akinek képe az igazság, az erőszak-mentesség és a passzív polgári ellenállás szimbólumává vált. Gandhi élettörténete tele van bátorsággal, eltökéltséggel és az istenhit erejével. Időtlen üzenete ma is igaz- az igazságtalansággal és kegyetlenséggel szemben a harcot a szeretet és igazság eszközeivel kell felvenni. Ez az üzenet lehet mai társadalmi, politikai és ökológiai problémáink megoldásának alapja.

Három alapelv képezte az alappilléreit Gandhiji filozófiájának, amivel tömegeket lelkesített és amellyel fellépett a megkülönböztetés és elnyomás ellen: a Satyagraha, az Ahimsa és a Brahmacharya.

A Satyagraha alapelv - ami Gandhi számos kampánya nyomán széles körben ismertté lett - azt jelenti: "erő igazság és szeretet által." A Bhagavad Gita és a Biblia mélyreható tanulmányozása vezette őt arra a meggyőződésre, hogy az emberiségnek mindig úgy kell fellépnie a gonosszal szemben, hogy odanyújtja a másik orcáját. Számára a gonosszal szembeni nem-cselekvés ugyanolyan fontos volt, mint a jóval való együttműködés.

Ahhoz, hogy ezt az alapelvet megvalósítsa a gyakorlatban, a polgári engedetlenséget tanította stratégiaként beszédeiben, esszéiben, könyveiben és saját személyes példájával. Amit tanított nem az igazságtalanság elfogadását, hanem az azzal szembeni erőszak-mentes fellépést jelentette. Módszere a törvény be nem tartása, majd a büntetés önkéntes vállalása volt. A Védanta filozófia azt tanítja, hogy az Igazság Megvalósítása egyáltalán nem lehetséges Ahimsa (Erőszak-mentesség) nélkül, ezért az Ahimsa a mindenek felett álló Dharma (Kötelesség). Mahatma személyes példamutatással gyakorolta az erőszak-mentességet minden lény iránt- szigorú vegetáriánus volt. Politikai munkásságában ezt az alapelvet úgy juttatta kifejezésre, hogy tisztelt minden embert nemre, társadalmi rangra, nemzetiségre, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül. A legkülönlegesebb példa erre az volt, amilyen tisztelettel és kedvesen viselkedett hazája gyarmatosítóival.

Filozófiájának harmadik pillére - a Brahmacharya az Isten felé való irányultságot és a földi dolgokról való lemondást jelenti.

"Higgy az Igazságban, gondolkodj az Igazságon, éld meg az Igazságot! Bármennyire is az igazság-nélküliség látszik győzedelmeskedni, hosszú távon nem tud fennmaradni az igazsággal szemben."

Gandhiji számára a vallás nem különült el a mindennapi élettől, hanem maga volt az élet.

"Az az élet, ami elkülönül a vallástól, az nem emberi élet. Az állati élet."

Gandhiji mindent megtett, hogy ezen gondolat szellemében éljenek azokban az ashramokban, melyeket ő alapított Dél-Afrikában és Indiában. Ashramjainak önfenntartó közösségei mindaddig szívesen láttak bárkit, ameddig a látogató betartotta az ott folyó egyszerű és békés élet szabályait. "Ha bárki csatlakozik hozzám, felkészültnek kell lennie arra, hogy a puszta padlón fog aludni, egyszerű ruhákat fog viselni, korán fog kelni, egyszerűen elkészíthető táplálékból fog élni, és még a vécéjét is maga fogja takarítani."

"Hogy az igazság univerzális, mindenütt jelenlévő szellemét megláthassuk, képesnek kell lennünk úgy szeretni a legotrombább lényt is, mint önmagunkat. És az, aki ezért a célért küzd, nem engedheti meg magának, hogy elforduljon az élet bármelyik lehetséges területétől. Ezért vitt az Igazság iránti odaadásom a politikába, és nagy alázattal állítom, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy a vallásnak semmi köze nincs a politikához, nem tudják mi a vallás."

Életrajzom, avagy az Igazsággal való kísérleteim története
M.K. Gandhi

A hosszú évek utazásai során Gandhiji az ön-segítést, a belső és külső tisztaságot és a minden lény, kultúra és vallás iránti tiszteletet tanította.

Ugyanúgy, ahogy a vízcseppek egy óceánt képesek alkotni, úgy tudjuk mi is létrehozni a barátságosság óceánját a barátságokkal. A világ állapota valóban átalakulna, ha mindannyian a szeretet és a barátság lelkületében élnénk egymással. Egyszerű gesztusok szimbolikus jelentőségűvé váltak világszerte: Mahatma két legerőteljesebb "fegyvere" a böjtölés és imádkozás békésen tudtak tömegeket egyesíteni, és kifogták a szelet az ellenség vitorláiból.

Egy békés menetelés, egy marék tengeri só és egy fonó kerék elég erőteljes eszközöknek bizonyultak ahhoz, hogy végül megroppantsanak egy birodalmat.

Gandhiji a mozgást állította a tudatlansággal szembe, a tiszteletet az elviselő elfogadással szembe, és a minden lény iránti megélt szeretetet a közönyösséggel és erőszakkal szembe. A legnagyobb érdeme talán az volt, hogy aktívan tudta megélni az erőszak-mentességet, az igazságot és a hitet. Nem kerülte a konfliktusokat, amikor a dolgok állása fontos lépéseket tett szükségessé. "Csak a szolgálatban eltöltött élet lehet gyümölcsöző élet."

"Az erőszak-mentesség a legnagyobb erő, mely az emberiség rendelkezésére áll." Ez az üzenet Gandhiji időtlen lényege, amit megoldásként lehet alkalmazni a 21. század emberisége ellőtt álló problémákra. A nyilvánvaló cél az, hogy felismerjük: minden egyes emberi lény minden egyes cselekedete számít. Amikor a belső lámpa ég, az bevilágítja az egész világot.